Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

satyra
16:11
satyra
16:10
9363 0149 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
satyra
16:08
7697 613c 500
Reposted fromqb qb viaReeshTHE6 ReeshTHE6
satyra
16:07
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck vianlovett nlovett
16:07
5902 bce2 500
Reposted fromidiod idiod viairmelin irmelin

April 23 2017

21:19
21:18
8580 5d53 500

boyirl:

Graziano Locatelli

Reposted fromfuckblack fuckblack viastrzepy strzepy
satyra
14:58
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapominanie zapominanie
satyra
14:58

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viazapominanie zapominanie
satyra
14:58
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaJosette Josette
satyra
01:25
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viaprzedmarancza przedmarancza
satyra
01:25
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viapozakontrola pozakontrola
01:23
4244 e553 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakatastrofo katastrofo
01:15
2415 5004 500
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viachorera chorera
01:13
Sometimes you’re 23 and standing in the kitchen of your house making breakfast and brewing coffee and listening to music that for some reason is really getting to your heart. You’re just standing there thinking about going to work and picking up your dry cleaning. And also more exciting things like books you’re reading and trips you plan on taking and relationships that are springing into existence. Or fading from your memory, which is far less exciting. And suddenly you just don’t feel at home in your skin or in your house and you just want home but “Mom’s” probably wouldn’t feel like home anymore either. There used to be the comfort of a number in your phone and ears that listened everyday and arms that were never for anyone else. But just to calm you down when you started feeling trapped in a five-minute period where nostalgia is too much and thoughts of this person you are feel foreign. When you realize that you’ll never be this young again but this is the first time you’ve ever been this old. When you can’t remember how you got from sixteen to here and all the same feel like sixteen is just as much of a stranger to you now. The song is over. The coffee’s done. You’re going to breathe in and out. You’re going to be fine in about five minutes.
Sylvia Townsend Warner, The Winter of the Air.
Reposted fromerial erial viasection section
satyra
01:12
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
satyra
01:09
1108 c0ee 500
Reposted fromoll oll viazombiekrasko zombiekrasko

April 20 2017

19:13
6331 5778 500
Reposted fromdeviate deviate viaLuukka Luukka
19:09
1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viaLuukka Luukka
19:07
5278 b01c 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl