Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

satyra
21:01
Reposted frombilderkram bilderkram vianiklash niklash
satyra
20:59
1878 70cc 500
satyra
20:56
8143 a8cb 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashesarebel shesarebel
satyra
20:53
Reposted frombookaholic bookaholic viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
satyra
20:52
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— Natalia Belcik
satyra
20:38
satyra
20:36
5013 5bd4
Reposted frompablafiorella pablafiorella viaSenyia Senyia
satyra
20:36
3107 8dc1 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viaahuramazda ahuramazda
satyra
20:36
Wolę być samotnym wilkiem niż płaszczącym się psem.
— George Orwell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlewhitelies littlewhitelies
satyra
19:38
satyra
17:38
satyra
17:36
0814 b136 500
Reposted fromnyaako nyaako viacoffeebitch coffeebitch
satyra
17:31
satyra
17:25
satyra
17:23
Z. Beksiński/ bez tytułu/ lata 80.
satyra
17:23
0807 d1cc
Reposted fromnyaako nyaako viaplugss plugss
satyra
17:21
A młodość komiczna nie jest. To jest czas tragiczny i trudny do przetrzymania. Wszystko przeżywa się w chujnasób, bo i świata doznaje się dotkliwiej. Radość jest wprawdzie euforią, ale ból – dajcie spokój.
— Jerzy Pilch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
satyra
17:19
1601 cb6b 500
Reposted fromrudazolza rudazolza viaSenyia Senyia
satyra
17:19

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
satyra
17:14
8843 cc9e
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl