Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

satyra
20:42
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabobix bobix
satyra
20:40
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viaohhh ohhh
satyra
20:37
satyra
20:37
5034 9ace 500
Keith Richards
satyra
20:31
2261 fbd2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamargot margot
satyra
20:31
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viatriste triste
satyra
20:29
Człowiek uniesie to brzemię albo nie uniesie, upada pod nim, walczy z nim, przegrywa albo zwycięża.
— Nieznośna lekkość bytu
Reposted byczylipapryczkaczililottibluebell
satyra
20:23
satyra
20:18
1419 c37a 500
Reposted fromadelajda adelajda viay-xcv-y y-xcv-y
satyra
20:15
5547 6282
Reposted fromLadykwa Ladykwa viamrdonadonii mrdonadonii
20:15
Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamrdonadonii mrdonadonii
satyra
20:14
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viamrdonadonii mrdonadonii
20:14
0851 12cc
Reposted fromLittleJack LittleJack viamrdonadonii mrdonadonii
satyra
20:13
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

June 25 2017

satyra
15:38
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion viazyrafa zyrafa
15:38
9339 914a
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
satyra
15:38
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viaxmonroex xmonroex
satyra
15:37
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viazyrafa zyrafa
satyra
15:37
3777 e8d7
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat viazyrafa zyrafa
satyra
01:48
6168 cff4 500
Reposted fromartlover artlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl