Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

satyra
19:59
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viacongreve congreve
satyra
19:58
satyra
19:57
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viaRedPenny RedPenny
satyra
19:54
Reposted fromzatora zatora viaEmotionalSpiral EmotionalSpiral
satyra
19:46
4778 3a2f 500
19:45
4428 1872
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaSzczurek Szczurek
satyra
19:42
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaaisajo aisajo
satyra
19:42
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaLuukka Luukka
satyra
19:42


Roundscape
19:42
7264 af3d 500

heikala:

Inktober day 6, Ghost Migration

Reposted fromaisu aisu viaLuukka Luukka
19:42
6418 67cf 500

luneballoon:

Mont Saint-Michel, Normandy, France 2002 by Nadav Kander

Reposted fromvanille vanille viaLuukka Luukka
satyra
19:42
3320 ebc0
Reposted fromzciach zciach viamushu mushu
satyra
19:40
4543 fb84 500
nirvana
Reposted fromantihec antihec viaHogattaa Hogattaa
satyra
19:40
7402 0ef3 500
Reposted fromlsm lsm viamushu mushu
satyra
19:37
4046 19ac
Matrioszka
Reposted fromlewerence lewerence viamushu mushu
satyra
19:36
3090 f1e5 500
Reposted fromfungi fungi viatutus tutus
satyra
19:35
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
19:35
When you see something beautiful in someone, tell them. It may take seconds to say, but for them, it could last a lifetime.
19:34
1109 7e16 500

hapless-hollow:

Stoya

Photography: Alan Amato
Outfit: Skingraft
Hair & Makeup: Annah Yevelenko

19:08
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viaagainnagain againnagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl