Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

satyra
21:19
5735 6d02
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viagdziejestola gdziejestola

February 26 2017

satyra
10:19
8938 04f7
Reposted fromkushii kushii viaelloko elloko
satyra
10:19
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasomebunny somebunny

February 20 2017

satyra
21:28
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaheartbreak heartbreak
satyra
21:23
“ Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.”
— K. Grochola
Reposted fromladygrey ladygrey viatoniewszystko toniewszystko
satyra
21:18
Reposted fromfungi fungi viaindygo indygo
satyra
21:18
6774 8336
satyra
21:17
satyra
21:17
9090 836a
Reposted frombabyface babyface viahash hash
satyra
21:16
satyra
21:13
3687 8447
satyra
21:12
satyra
21:12
8434 b4b5
Reposted fromizutu izutu viaheartbreak heartbreak
21:11
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
satyra
21:10
3456 5c42
Reposted fromrisky risky viajossie jossie
satyra
21:10
8965 606f 500
Reposted fromdejno dejno viaOnly2you Only2you
21:07
6308 082c
Reposted fromchrispratt chrispratt
satyra
21:07
Reposted fromregcord regcord
satyra
21:05
9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo
satyra
19:03
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl