Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

satyra
20:48
6650 ce76
Reposted frompwg pwg viaazia azia
satyra
20:46
7228 8035 600
Moja Ciszka
Reposted fromcontigo contigo viamadamemonroe madamemonroe
satyra
20:46
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— znalezione
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapomruki pomruki
satyra
20:45
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
satyra
17:27
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour vianergo nergo
satyra
17:27
5011 bc9c 600
Reposted frompiehus piehus viabezznieczulenia bezznieczulenia

September 08 2019

20:22
2180 4046
Reposted fromdatfeel datfeel viaTehawanka Tehawanka
satyra
20:17
2145 3766 600
Reposted frommuha muha viacarmenluna carmenluna
satyra
20:13
2675 3603 600
Reposted fromkotowate kotowate viafutureiscoming futureiscoming
satyra
20:09
Reposted fromzelbekon zelbekon viaelentarie elentarie
satyra
11:42
4487 cf6e
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
satyra
11:40
3449 2bb0 600
Reposted fromlordsoth lordsoth viaszydera szydera
11:39
satyra
11:39
3218 ddab 600
Reposted fromwentyl wentyl viaszydera szydera
satyra
11:37
4693 9286 600
1890s
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakatastrofo katastrofo
satyra
11:36
satyra
11:34
4093 f624 600
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapomoor pomoor

September 05 2019

satyra
20:47
3010 e625
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
satyra
20:45
8063 f8af
Reposted fromfoina foina vialiliowadusza liliowadusza
satyra
20:45
3112 d616
Douglas Kirkland fotografuje Marilyn Monroe.
Reposted fromPoranny Poranny viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl