Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

satyra
11:22
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaOlsonek Olsonek
satyra
11:20
Nie chcę romantycznej miłości z pocałunkami na ulicy, chwaleniem się uczuciem całemu światu. Chcę po prostu chodzić z Tobą po mieście za rękę, palić z Tobą fajki, śmiać się z głupot, pić razem wódkę, jarać blanty i robić Ci kanapki. Chcę zrozumienia, szczerości i trochę chorego dystansu, żeby to co nas łączy wzbudzało takie same emocje zawsze jak na samym początku. Pijmy z jednego kubka. Zbierajmy drobne na fajki. Nie przesadzajmy.
Reposted frompoppyseed poppyseed viaOlsonek Olsonek
satyra
11:19
satyra
11:19
3273 7d28 500
Reposted fromflopsbox flopsbox viashieep shieep
satyra
11:08
9043 1c71 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

April 26 2017

satyra
19:40
4115 824a
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viazabka zabka
satyra
19:35
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianiklash niklash
19:28
7256 dae5 500
Reposted fromidiod idiod viazEveR zEveR
19:24
1251 da45 500
Reposted fromidiod idiod viazEveR zEveR
satyra
19:24
2494 7d3a 500
19:24
3499 40da
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
satyra
19:17
2086 bbb1 500
The Earth is not round nor flat - the Earth is Poland. 
Reposted fromUbik Ubik viaelloko elloko
satyra
19:08
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viaelloko elloko
19:07
4639 a85d 500
Reposted fromidiod idiod viazEveR zEveR
satyra
19:04
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
satyra
19:01
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viastonerr stonerr
17:46
8113 6c82 500
Reposted fromidiod idiod viazEveR zEveR
satyra
15:33
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
— Mały Książe
Reposted fromimyours imyours viaMissMurder MissMurder

April 24 2017

satyra
16:11
satyra
16:10
9363 0149 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl