Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

satyra
14:53
3988 6f85
14:52
6366 5b6e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalmostlover almostlover
satyra
14:52
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viaalmostlover almostlover
satyra
14:51
6152 5471
Reposted fromcalifornia-love california-love viacreure creure

August 17 2017

satyra
15:46
3725 2be3 500
Reposted fromameliabjorn ameliabjorn viawasnae wasnae
15:43
15:43
satyra
15:42
3586 1679
Reposted fromJamalus Jamalus viaPaseroVirus PaseroVirus
satyra
15:42
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
satyra
15:41
15:41
9248 349c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viasztukamatorka sztukamatorka
15:40
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawasnae wasnae
satyra
15:39
satyra
15:39
Dlaczego możemy wyłożyć się, jeżdżąc na łyżwach, a nie możemy, kończąc kilkuletni związek? Upadek psychiczny często bywa zresztą o wiele bardziej bolesny od fizycznego. I dłużej goją się rany. Problem jednak w tym, że jego skutków zwykle nie widać, bo cierpiący na zaburzenia psychiczne ludzie robią wszystko, aby umiejętnie się z nimi przed światem kryć.
A tymczasem to świat się powinien wstydzić, nie oni.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaynis aynis
15:38
0012 2bcb 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viawasnae wasnae
satyra
15:38
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialifeistragic lifeistragic
satyra
15:37
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
satyra
15:36
0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny vialifeistragic lifeistragic
satyra
15:34
satyra
15:33
4900 8c28
no.
Reposted fromdoedeer doedeer viasanitas sanitas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl