Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

satyra
23:24
satyra
23:23
4824 63b5
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabeliveinme beliveinme
satyra
23:21
1524 eb27 800
Reposted fromSzczurek Szczurek viaelentarie elentarie
satyra
23:19
8675 bd31
Reposted fromteijakool teijakool viaelentarie elentarie
23:17
4122 7379
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabeliveinme beliveinme
satyra
23:17
9897 2838 800
Reposted fromhagis hagis viaelentarie elentarie
satyra
23:12
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji –powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
— Brian Tracy
Reposted frombemotivated bemotivated viabeliveinme beliveinme
satyra
23:12
7995 7838
satyra
23:11
Mało kto Cię kochał, wielu Cię nienawidziło. Kochano Cię byle jak, nienawidzono z całej siły
— T. Konwicki
Reposted fromkejtowa kejtowa viabeliveinme beliveinme
satyra
23:11
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou viapoolun poolun
satyra
23:10
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viapoolun poolun
23:09
9824 dda4

hurtndetached:

Pretty much what I’m down to

23:08
satyra
23:05
1744 32b4
Reposted fromGIFer GIFer viaoutoflove outoflove
satyra
23:02
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viawszystkodupa wszystkodupa
23:00
3136 7d7f 800
Reposted frombrumous brumous viatwice twice
satyra
22:59
1658 1094
Reposted fromsarazation sarazation viacalineczka calineczka
satyra
22:58
0891 ec28
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatediousuncle tediousuncle
satyra
22:57
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
satyra
22:56
9513 eaa1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl