Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

19:23
satyra
17:08
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
satyra
17:07
7461 2c7e 600
stpam
Reposted fromuoun uoun viathelittleprince thelittleprince

July 06 2017

satyra
22:42
2877 792d 600
Tatry
Reposted frombarock barock viajamaicanbeat jamaicanbeat
satyra
22:41
22:41
8149 192e
Reposted fromLittleJack LittleJack viacorazblizej corazblizej
satyra
22:39
22:38
8895 faad
Reposted fromerial erial viacoolstorybro23 coolstorybro23
satyra
22:38
satyra
20:52
7727 957b 600
Pokemon or tech name?
Reposted fromvolldost volldost viacorazblizej corazblizej
20:52
8751 fcb1

nevver:

Light falls of board walk, Eizin Suzuki

Reposted fromerial erial viapuszka puszka
20:51
1003 593a

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacorazblizej corazblizej
satyra
20:50
6418 28b6 600
Reposted fromcorvax corvax viapuszka puszka
20:50
9144 2f84
Reposted fromLittleJack LittleJack viapuszka puszka
20:49
5157 b7cb 600
Reposted frominculubum inculubum viapuszka puszka
satyra
20:48
1756 8c2c
Reposted frommeem meem viaoll oll
20:47
6056 d2c7
Reposted fromtisiphone tisiphone viasowaaa sowaaa
satyra
20:47
9540 c878
satyra
20:46
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy - przecież jesteśmy tylko ludźmi.
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaoll oll
20:45
7278 4be3 600
Reposted fromkniepuder kniepuder viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl