Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

satyra
23:57
9858 6736 600
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viapsychojunkie psychojunkie
satyra
23:57
6220 90ae
Reposted fromdarthsadic darthsadic viasarkastyczna sarkastyczna
satyra
23:55
7142 efa5
Reposted from4777727772 4777727772 viawiksz wiksz
satyra
23:55
Reposted fromshitsuri shitsuri viawiksz wiksz
satyra
23:54
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
23:53
4537 7bdb
Reposted fromrawriot rawriot viastraycat straycat
satyra
23:52
6148 7e05
Reposted fromumorusana umorusana viaIzzy721 Izzy721
satyra
19:47
0085 f1f1
Reposted fromcarly carly viaarcen arcen
satyra
19:46
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. 
— Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viavouk vouk
19:46
1485 0a43 600
Reposted fromrawriot rawriot viaczarny czarny
19:45
4700 526a
Reposted fromrawriot rawriot viaczarny czarny
19:44
8421 a0cf

danger:

The Lucky One (2012) 

Reposted fromrawriot rawriot viaczarny czarny
satyra
19:42
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarcen arcen
satyra
19:42
6130 9042 600
see more
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
19:41
5664 374f
Reposted fromrawriot rawriot viaarcen arcen
19:41
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viaczarny czarny
19:40
6725 1989
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaarcen arcen
satyra
19:39
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski
satyra
19:39
satyra
18:40
1575 468e
Reposted frombisia bisia viabobix bobix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl