Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

satyra
22:27
Reposted fromFlau Flau viaczeresnia czeresnia
22:25
3030 c878 600

M. Hłasko

satyra
22:25
5181 7f78
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawonderwall wonderwall
satyra
22:24
satyra
22:20
3820 dbf7
Reposted fromtichga tichga viastraycat straycat
satyra
22:16
0138 9cd7
soup is up again
Reposted fromrubinek rubinek viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
satyra
22:14
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeazyi eazyi

September 16 2018

satyra
21:26
1166 ba04
Reposted fromnoone97 noone97 viawosq wosq
satyra
21:26
0949 8015
satyra
21:25
4681 06a3
satyra
21:25
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
satyra
21:19
satyra
21:17
satyra
21:16
4095 3b56
Reposted fromzciach zciach viatoffifee toffifee
satyra
21:16
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
satyra
21:16
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
satyra
21:16
Po prostu chcę życia, w którym o poranku zaczytana w książkę, będę czuć jego ciało tulące się do mnie, widzieć jego uśmiech delikatny… Jego oczy o poranku zaspane, jego głos kojący każdego dnia już do końca mojego życia. I jego dłoń, głaszczącą moje włosy, czuć, bo wtedy wiem, że jest blisko… I ja - j e s t e m.
— Wiktoria Błędzka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacatherineee catherineee

September 15 2018

satyra
23:16
satyra
23:16
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viaalliwantisyou alliwantisyou
satyra
23:16
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl