Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2018

satyra
22:04
satyra
22:03
7955 2ad7 600
satyra
22:01
satyra
22:00
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamy-little-world my-little-world
satyra
21:57
7618 dc7e
Reposted fromhestjapa hestjapa vianieobecnosc nieobecnosc
satyra
21:36
4077 d6ac 600
Isabel Munoz
Reposted fromPoranny Poranny viazapominanie zapominanie
satyra
21:35
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
21:33
6324 3c45 600
satyra
21:31
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
satyra
21:30
7964 a87b
satyra
21:29
satyra
21:29
satyra
21:29
1646 9c11 600
Reposted fromkrzysk krzysk viamalinowowa malinowowa
satyra
21:29
3326 e069 600

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viamalinowowa malinowowa
satyra
21:22
5144 e96e
Reposted fromkrzysk krzysk viapuszka puszka
satyra
21:20
8006 6acc 600
Reposted fromaletodelio aletodelio viapuszka puszka

November 03 2018

satyra
17:37
7982 e535 600
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeltane beltane

October 29 2018

satyra
16:37
0784 06b3 600
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viabanshe banshe

October 14 2018

satyra
14:52
2090 80cf 600
fot. Arthur Apparel
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viawiks wiks
14:50
9183 d726 600

thenewmans:

“Some combination of lust and respect and patience. And determination.”

- Paul Newman, when asked in a 1998 interview about how he and Joanne Woodward had maintained a successful marriage. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viafalkaa falkaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl