Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2020

satyra
17:53
4804 3e5d 600
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaembrace embrace
satyra
17:51
Reposted fromgruetze gruetze viaembrace embrace
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
satyra
17:51
2869 1443
Reposted fromzciach zciach viadupiday dupiday
satyra
17:49
0207 cc2c 600
Reposted fromkeik keik viapffft pffft
satyra
17:47
1346 3ca7
Reposted fromGIFer GIFer viafutureiscoming futureiscoming
satyra
17:47
2521 1d74 600
Reposted frommangoe mangoe viafutureiscoming futureiscoming
satyra
17:44
3940 64c6
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
satyra
17:43
3059 efca
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viawiksz wiksz

June 29 2020

satyra
14:44
3251 e6c0 600
Reposted fromPuls Puls viarurky rurky
satyra
14:44
Nawet gdy dwie osoby ponownie się spotkają, ich związek nie wróci już do poprzedniego stanu. Ponieważ gdy zobaczysz się z nią ponownie, będzie osobą, która przez jakiś czas doświadczała życia bez ciebie.
— wieża boga
Reposted fromzbitek zbitek viazouza zouza
satyra
14:38
0520 e384 600
Reposted fromBabson Babson viaoski oski
satyra
14:34
2777 7e34 600
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoski oski
satyra
14:29
Reposted fromnaich naich viacattolico cattolico
satyra
14:29

June 28 2020

satyra
14:18
7041 328f 600
Reposted fromwentyl wentyl viaeffic effic
satyra
14:18
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viaeffic effic
satyra
11:51
6854 31d8 600
Reposted fromrichardth richardth viamolotovcupcake molotovcupcake
satyra
11:42
6513 da05 600
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamydiscovery mydiscovery
satyra
11:42

Separowanie się od toksycznych ludzi boli. 

Bo wydaje nam się, że przecież każdy człowiek ma dobre intencje. Bo każdemu człowiekowi zdarza się błądzić, zrobić komuś – mniej lub bardziej świadomie – jakieś świństwo albo rzucić w eter plotkę. 
Toksyczni ludzie potrafią przyssać się do nas jak glonojady do ściany akwarium i wywlekać naszą energię, myśli i czas, które przecież moglibyśmy poświęcić sobie. Taki toksyk jest mistrzem manipulacji; wie, na której strunie zagrać, żebyśmy zrobili dla niego wszystko. Emocjonalny szantaż ma w małym palcu, więc nawet nie zorientujemy się, że staliśmy się posłuszni na każde jego słowo i wezwanie. 
Pod lukrem słodkich słów i udawanego współczucia czai się potwór, gotów nas poświęcić, żeby tylko ugrać coś dla siebie. Toksyczny człowiek będzie prawił komplementy, a nawet udawał ofiarę, którą obowiązkowo trzeba przytulić do cyca, żeby tylko zaspokoić jego oczekiwania. 
Toksyk ma długie ręce, więc trzeba uważać, kiedy nas obejmuje; prawą wyciągnie do uścisku, a lewą w tej samej chwili wbije nam nóż w plecy."

Toksyczny człowiek tak długo będzie zabierał z naszego nieba gwiazdy, dopóki nie ockniemy się w ciemnościach.

— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamydiscovery mydiscovery

June 26 2020

satyra
22:58
6535 06d6 600
Reposted frompeanute peanute viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...