Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

satyra
09:42
satyra
09:39
8996 4647
Reposted fromteijakool teijakool viaNoCinderella NoCinderella
satyra
09:38
0321 b5b3 600
Reposted fromeyelyn eyelyn viapomoor pomoor
satyra
09:31

January 22 2020

satyra
15:55
satyra
15:53
Remember
Reposted frommangoe mangoe viamushu mushu
satyra
15:52
0913 6357 600
Reposted fromnutt nutt viabanshe banshe
satyra
15:50
2494 b0c4 600
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe
satyra
15:40
7910 91ff 600
Reposted fromqb qb viaoski oski
satyra
15:29
3850 9611 600
Reposted fromfeegloo feegloo via000monnnn066 000monnnn066
satyra
15:22
5640 455c 600
Reposted fromhrafn hrafn viaLuukka Luukka
satyra
14:42
1062 5004
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapureevil pureevil
satyra
14:40

W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. 

Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.

— Piotr Kuśmierek
Reposted fromlovvie lovvie vialiliowadusza liliowadusza
satyra
14:37
2489 a9bd 600
Patataj, patataj...
Reposted fromtaki1 taki1 viaravenheart ravenheart
satyra
14:36
6092 9237 600
Reposted fromhrafn hrafn viaravenheart ravenheart

December 26 2019

satyra
15:10
3837 dc99 600
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna vialottibluebell lottibluebell

December 25 2019

satyra
00:27
3461 20e4 600
Reposted fromnutt nutt viasiostra siostra
satyra
00:26
3303 605c 600
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viasiostra siostra
satyra
00:24
0675 8fbd
Reposted fromfeegloo feegloo viasiostra siostra
satyra
00:19
5454 2263 600
Reposted fromimradioactive imradioactive viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl