Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

satyra
21:25
Zasnęliśmy w jednym świecie i obudziliśmy się w innym. Nagle Disneyowi brakuje magii, Paryż nie jest już romantyczny, Nowy Jork już nie ujmuje, chiński mur nie jest już fortecą, a Mekka jest pusta. Uściski i pocałunki nagle stały się bronią, a nie odwiedzanie rodziców i przyjaciół stało się aktem miłości. Nagle zdajesz sobie sprawę, że władza, uroda i pieniądze są bezwartościowe i nie możesz za nie zdobyć tlenu, o który walczysz. Świat kontynuuje życie i jest piękny. To tylko ludzi umieszczono w klatkach. Myślę, że świat wysyła nam wiadomość: „Nie jesteś potrzebny. Powietrze, ziemia, woda i niebo bez ciebie są w porządku. Kiedy wrócicie pamiętajcie, że jesteście moimi gośćmi, a nie moimi panami.”
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs vianiskowo niskowo
satyra
21:23
2046 6c6b
I need this. Aus Gründen.
Reposted fromrandoom randoom viahash hash
satyra
21:13
2156 f2f6 600
Reposted fromzagranicznyinwestor zagranicznyinwestor viahash hash
satyra
21:12
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viashabbadoo shabbadoo
satyra
21:11
6188 c9f8 600
Reposted fromdancios dancios viahornypigeon hornypigeon
21:09
9970 fca0
Reposted fromCrownedCorvid CrownedCorvid viahash hash
satyra
21:09
satyra
21:07
from the Greek, ‘ecdemos’, meaning ’away from home’.

from the Greek, ‘ecdemos’, meaning ’away from home’.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahash hash
satyra
21:06
8411 f37d 600
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viahash hash

April 03 2020

22:19
0812 f36f 600
Reposted fromanthonyesnark anthonyesnark viahash hash

April 02 2020

satyra
21:11
satyra
21:09
1971 e10d
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viahash hash
21:08
6857 4d04 600

randomitemdrop:

champagnemanagement:

Item: Medicinal Pizza

Reposted fromTylerCobane TylerCobane viaworthit worthit
satyra
21:06
9358 c69f 600
Reposted fromhcagryppa hcagryppa viaworthit worthit
satyra
21:06
0982 4c18 600
Reposted fromyikes yikes viakallisto kallisto

March 31 2020

satyra
06:09
jakie to jest kurwa piękne, prorocze, i synchronistyczne xD
//source for nonpolish casuals here https://www.youtube.com/watch?v=SsjWgHhD2d0
Reposted fromregcord regcord viasucznik sucznik
satyra
06:05
0297 aefe
Reposted frommalice malice vialiliowadusza liliowadusza
06:05
9670 5cd0

rokenford:

God when is art nouveau going to make a comeback.

Reposted fromkilljill killjill vialiliowadusza liliowadusza
satyra
06:05
9370 8a33 600
Reposted fromsheismysin sheismysin vianokturnal nokturnal
satyra
06:03
Reposted fromshakeme shakeme vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl